klankschaal info

Info klankschaal:

Een klankschaal is een muziekinstrument in de vorm van een schaal, vervaardigd uit een legering van verschillende metalen, waarvan afmetingen, kleur, wanddikte en samenstelling grondig kunnen verschillen. 

In de oude traditie werden er 7 metalen voor gebruikt, elk voor één van de toen gekende planeten.
Ze ontwikkelen een langdurige klank na het aanslaan met een slagstok. 

Klankschalen zijn rijk aan boventoonresonanties met trillingspatronen en specifieke zwevingen; elke klankschaal heeft zo een eigen karakter, toonzetting en klankkleur. 

Het is een uitstekend medium om rustgevende klanken te laten ervaren en via relaxatie en/of stimulatie de eigen diepere bewustzijnsniveaus te ontdekken. 

De werking van klankschalen berust op resonantie. 
Via horen (auditief) en voelen (vibratorisch) resoneren lichaamscellen mee met de klankenergieën.

Klankschalen zijn oorspronkelijk afkomstig uit het Himalayagebied (verkeerdelijk verwijst men vaak naar Tibet, wat eigenlijk te beperkend is). 
Ze worden gebruikt als eetkommen, offerschalen, slaginstrumenten, relaxators, relaxatie ondersteunende geluidsbronnen en als instrumenten bij het snoezelen.

Klank Aanspreektijd:
Sommige klankschalen hebben een snelle aanspreektijd, de klank volgt meteen na het aanslaan. 
Andere klankschalen ontwikkelen eerst een grommende bourdon, zeker de klankschalen (tot 40cm) met een dikke rand. 
Waar de ene schaal gewillig reageert op een zachte tik heeft een andere een forse aansporing nodig. 
Het uittesten van verschillende slagstokken is aangewezen. 

Boventonen:
Klankschalen produceren zoals nagenoeg ieder muziekinstrument boventonen. Boventonen uit het lage register maken de grondtoon voller en ronder. 
De nasale resonantie van het boventoonzingen versmelt heel mooi met de boventonen van de klankschalen.

Pulseren:
Een goede klankschaal heeft, mits juist aangeslagen, een pulserende klank die op en neer golft in een periodiek ritme. 
Dit pulseren laat zich ook beluisteren als het ademen van de klankschaal. 
De golfbeweging van de klank is een uitnodiging tot verdere verkenning. 
Probeer verschillende kloppers uit die het pulseren kneden, verlengen of korter maken. De pulserende klank neemt je mee in zijn golfbeweging waarin de klank met geregelde tussenpozen uitzet en inkrimpt. 

Beschadiging:
Eventueel geneuzel of uitdoven van de klank wijst op een beschadiging. 
Deze wordt meestal veroorzaakt door een nauwelijks zichtbaar haarscheurtje of luchtbel in de schaalmantel, beiden zijn funest voor klank en klankschaal. 
Verpak uw klankschalen goed tijdens transport, een doek tussen de schalen voorkomt beschadigingen. 

Basistechnieken:
Er zijn zeven basistechnieken (in het drummerjargon: rudiments). 
Hoe beter je speeltechniek, hoe beter de ritmes en melodielijnen. 
Technische hoogstandjes zijn geen doel op zich, ook geen Olympische discipline. Expressie is de belangrijkste instap waarbij creativiteit en muzikaliteit samengaan. 
Je klankschalen omkeren (onder een doek) na het bespelen voorkomt ongewenst aanraken of bespelen door anderen. 

Een overzicht van de zeven technieken:

Aanslaan met klopper:
Sla haaks tegen de rand van een klankschaal die op je vingertoppen rust, sla de klankschaal aan met een slagstok van hardhout voorzien van vilt. 
Aanslaan aan de binnenkant dooft de klank. 
Timing, coördinatie en gevoel voor tempo zijn even belangrijk als dynamiek en klankbeheersing. 

Omcirkelen met wrijfstok
Zet een klankschaal op de vlakke handpalm. 
Draai een gladde en dikke stok gelijkmatig rond de buitenrand van de klankschaal. 
Pas druk en draaisnelheid aan om hinderlijk geschraap te vermijden.

Water in de schaal:
Giet een bodempje water in een klankschaal. 
Klop de klankschaal aan en kantel ze rustig heen en weer om glijdende fluittonen of glissando te laten horen. 
Een aangewreven klankschaal zingt gemakkelijker gevuld met een bodempje water.

Aankloppen met klanktoevoeging:
Sla je klankschaal aan en vorm met de mond onhoorbare klinkers haaks op de wand onder de rand. De mond is hier een resonantieholte die boventonen versterkt van de klankschaal.

Rondtollen op omgekeerde schaal:
Zet een grote klankschaal omgekeerd op een doek of kussen. 
Plaats een klein klankschaaltje boven op de grote klankschaal en laat het ronddraaien. Aantikken met een houten stokje.

Aanwrijven van klankschalen met de vingers:
Meer ervaren percussionisten kunnen een ritselend geluid ontlokken aan omgekeerde klankschalen door deze aan de buitenkant te bekloppen of door ze ritmisch aan te wrijven.

Aanstrijken met een strijkstok: 
Een strijkstok hanteren op de rand vraagt oefening.

Klankschaal therapie
Voor de ontvanger:

Kijk uit met zogenaamde klankschaal therapeuten en (be)handelaars die niet leven naar wat zij prediken. 
Hierbij wordt niet gedacht aan mensen met hun vanzelfsprekende onvolkomenheden, wel aan charlatans die helaas nog al te vaak weerloze mensen uitbuiten, manipuleren en zelfs beschadigen. 
Het is uitgesloten dat klankschalen zonder medisch overleg een geneeskundige therapie vervangen of stopzetten. 
Doktertje spelen is onverantwoord en misdadig! 
Betaal een faire prijs voor een faire behandeling. 
Klankschalen genezen niet, ze kunnen enkel relaxatie aanreiken bij wie daar voor openstaat.
Wees alert, bij een klankschaal massage moet niemand uit de kleren! 
Geen enkele therapeut(e) heeft het recht van ongevraagd aan iemands lijf te frunniken. Voer een verkennend gesprek eer een sessie van start gaat.  
Trek je eigen grenzen, neem eventueel een vertrouwenspersoon mee naar een sessie. 

Voor de gever:
Beide partijen zijn kwetsbaar, zowel ontvanger als verstrekker kunnen blootstaan aan ongewenste intimiteiten en avances. 
Kijk bij lichaamswerk uit dat de verbeelding van je gast(en) niet met de realiteitszin op de loop gaat. 
Een klankschaal op onderbuik of borsten en één ondeugende lach kunnen je als behandelaar al in de prijzen laten vallen! 
Een beschuldiging van ongewenste intimiteiten is moeilijk te weerleggen. 
Roddels en verdachtmakingen zijn geen buitenaardse toestanden. 
Hou voldoende afstand.

Zwangerschap & klankschalen:
In de diepzee van de veilige moederschoot komt het gehoor het eerst tot ontwikkeling, aanvankelijk onder de vorm van een vibratorisch fenomeen. 
Tijdens het stervensproces blijkt datzelfde gehoor het laatste werkzame zintuig te zijn. 
Geluid en gehoor zijn schitterende, op elkaar afgestemde wonderen, die echter overhoop kunnen gehaald worden door onachtzaamheid. 
Plaats daarom nooit klankschalen op de buik of borsten van een zwangere vrouw. 
Communiceer van op een ruime afstand, heel voorzichtig en louter als een uiterst zachte muzikale conversatie met de baby. 
Het is niet zo dat de baarmoeder per definitie een paradijs is.
Het ongeboren kind voelt zich enkel geborgen en in harmonie als er geen verstoringen optreden. 
Als de foetus begint te horen, wat aanvankelijk louter een vibratorisch gebeuren is, kan een knallende klankschaal voor onrust en zelfs angst zorgen. 
De foetus ondergaat niet alleen invloeden van binnenuit maar ook van buitenaf. 
Geluiden doen de omgeving van de baarmoeder trillen, daardoor is het horen voor het ongeboren kind een multimediale, vibra - akoestische en zeer nabije stimulatie.

Hou de intensiteit van je klankschalen aan de lage en stille kant want moeder hoort nu met vier oren! 

Onnodig de vibratorische en auditieve gewaarwordingen (hoofdzakelijk de hartslag, het gerommel van de ingewanden en de stem van de moeder) van een baby te bestoken met overdreven trillingen en klanken.
Wetenschappelijk staat vast dat de natuurlijke geluiden in de baarmoeder een geluidssterkte vertonen van rond de 30 decibel. 
De stem van de moeder heeft een geluidssterkte van ongeveer 50 decibel, terwijl een stem op 1 meter als ongeveer 40 decibel wordt gehoord. Hard aangeslagen klankschalen overstijgen moeiteloos de pijngrens. 
Gezond verstand eist dat er geen klankschalen worden aangeslagen op de buik van een zwangere vrouw! 
De overdracht van een te sterk geluid via moederbuik, vruchtwater en het vocht in het midden- en uitwendig oor kan de foetus beangstigen. 
New Age? Uit onderzoek aan de Britse universiteiten in Keele en Bath blijkt dat ongeboren baby’s reeds geluiden kunnen horen èn onthouden na de eerste 20 weken van het zwangerschap, ongeveer een maand eerder dan tot op heden werd aangenomen. 
Deze onderzoeksresultaten tonen aan niet alleen de cortex maar ook andere hersengebieden verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van geheugen, waarneming en gehoor. 
Ervaring van trilling sluit aan bij de eerste, fundamentele geluidservaringen.

Contra-indicaties:
Hoewel klanken wonderlijk werken op ons gemoed en stemming, willen we toch even stil staan bij het feit dat klankschaal therapie niet zo maar moet beoefend worden.

Een ‘pats boem’ aanpak, waarbij klankschalen ongevraagd op het lichaam geplaatst worden, is uitgesloten bij situaties die om andere middelen of een andere aanpak vragen:

Plaats geen klankschaal op littekenweefsel. 
Kijk met alle klankschalen en gongs uit bij kinderen.Verstrek enkel korte massages.
Raak nooit de tanden of de oogbollen aan met een klankschaal. 
Bij verlamming na een trombose kunnen intense klanken een nieuwe klonter lostrillen. 
Kijk uit bij mensen met ernstige aandoeningen: hartkwalen (pacemaker!) hersenletsels, epilepsie, kanker, evenwichtsstoornissen of bij overdraagbare aandoeningen. 
Werk omzichtig met dementerende mensen. 
Mensen met afasie (verlies van spraak) reageren soms heel intens. 

Doseren is de kunst. 
Geef visueel gehandicapten een seintje mochten iets hardere klanken volgen. 
Schrik aanjagen is niet de bedoeling. 
Er zijn nog omstandigheden die een klank schaalmassage ontraden: depressie, hoge bloeddruk, brandwonden, huidinfecties, open wonden, verdachte knobbeltjes en bij spataders, phlebitis en alle koortstoestanden.
Gebruik dus steeds uw gezond verstand bij de behandeling van zieken.Volg ons op social media

like onze Facebook pagina voor o.a winaktie's,  product van de maand