De 8 Tibetaanse voorspoedsymbolen

De 8 Tibetaanse voorspoedsymbolen

Wist je dat de 8 Tibetaanse voorspoedsymbolen een bijzondere betekenis hebben.


Binnen het Tibetaans Boeddhisme staan deze symbolen centraal bij het beoefenen van de boeddhistische leer.
Tevens zijn er vaak gebruiksvoorwerpen zoals, tingsha's, offerschaaltjes, wierookbranders en banniers waar deze 8 symbolen op afgedrukt staan.

De parasol symboliseert de bescherming van de Dharmavoorvoelende wezens tegen de verschroeiende zonnestralen (van het lijden). De Dharma behoedt hen voor ziekten, obstakels, ongelukken, boze geesten etc. Ook symbool voor de verfrissing van de schaduw van positieve daden.

De gouden vissen staat oorspronkelijk voor de rivieren de Ganges en Yamuna in India, maar is nu een algemeen symbool voor voorspoed. Verder dat voelende wezens die Dharmabeoefenen niet bang hoeven te zijn om te verdrinken in de oceaan van lijden, en zich vrij zullen kunnen bewegen als vissen in het water.

De vaas met schatten staat voor de rijkdom van de boeddhistische leer maar ook voor lang leven, rijkdom, voorspoed, kortom van alles wat goed is voor de mens in het domein van het tijdelijke en het spirituele.

De rechtsdraaiende schelp (gebruikt als hoorn) symboliseert de diepe klank van de Dharma, de Leer van Boeddha, die alle voelende wezens wekt uit hun slaap van onwetendheid en hen aanspoort om hun eigen welzijn en dat van anderen na te streven.

De oneindige knoop stelt de onderlinge afhankelijkheid van alles voor, vooral van de beoefening van de Dharma en van de steun die dit aan de samenleving geeft. 
Zonder begin of einde, stelt hij ook de eindeloze wijsheid van de Boeddha voor.
Oneidigheid tussen gever en ontvanger.

Het overwinningsbanier symboliseert de overwinning op negatieve activiteiten en belemmeringen verricht door lichaam, spraak en geest. 
Het banier getuigt van de volledige overwinning van de Dharma op de krachten van het kwade in onszelf.

Het Dharmawiel symboliseert het in beweging zetten van de Dharma, oftewel de Leer van de Boeddha en de verspreiding ervan.

De lotus symboliseert veel aspecten van het spirituele pad, hij groeit vanuit de modder (de kringloop van het bestaan) en verschijnt schoon aan het oppervlak (zuivering) en geeft een prachtige bloem (de verlichting).
De knoppen staan voor een ieders potentieël voor de verlichting.

    04-02-2019 15:30     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.

Volg ons op social media

like onze Facebook pagina voor o.a winaktie's,  product van de maand